สุขภาพดีสร้างได้สำหรับคนที่ทำงานบริการในช่วงโควิด-19